นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -รับเสด็จ เวลา 17.00 น. โดยประมาณ เป็นต้นไป - ร่วมพิธิการ - เวทีคอนเสิร์ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา