นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 17:00 - 00:00 รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -รับเสด็จ เวลา 17.00 น.โดยประมาณ เป็นต้นไป -ร่วมพิธีการ -เวทีคอนเสิร์ต
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา