นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงาน การจัดจำหน่ายและการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ OTOP "ของดีจังหวัดพังงา สู่ อโยธยา เมืองเก่า"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)