นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำรุกล้ำพื้นที่ชายหาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณชายหาดช่องฟ้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา