นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี
2 09:30 - 00:00 ร่วมออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 13/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา