นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 13:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2561)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทับช้าง หมู่ที่ 1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา