นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หนองน้ำพรุเตียวในเขตเทศบาล ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า และสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตัวกั่วป่า
3 15:30 - 00:00 บมจ.กสท.โทรคมนาคม ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา