นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 12:00 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 14:00 - 00:00 หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการสร้างรีสอร์ทในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : รีสอร์ทในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (นัดพร้อมกัน ณ รร.บ้านในไร่)
5 15:00 - 00:00 หัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าโกงกาง บริเวณหมู่บ้านบ่อดาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ป่าโกงกางบริเวณหมู่บ้านบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา