นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมเป็นเกียรติมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของภาครัฐจังหวัดพังงา(กบร.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา