นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:35 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายชื่อชชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้นกเงื่อกและร่วมกิจกรรมฝากแม่ปูม้ากับธนาคารปู
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา