นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:49 - 00:00 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระใหญ่และเป็นประธานฝ่ายคฤหัส ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดสันติวราราม (วัดสวนพริก) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา