นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 12:00 ร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร