นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ลากิจส่วนตัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : -