นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยาน ฯ อ่าวพังงา จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (กลุ่มภาคใต้ตอนบน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีประชาคม ณ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร บ้านปากทางมะรุ่ย ม. 6 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา