นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร บ้านปากทางมะรุ่ย หมู่ที่ 6 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา