นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 - ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร บ้านปากทางมะรุ่ย ม.6 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด