นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (กลุ่มภาคใต้ตอนบน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาหมู่บ้าน บ้านบางนุ ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยฯ เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังา