นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา