นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมในการตรวจเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา