นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดบ้านเตรียม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา