นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ "พังงาแบรนด์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต