นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2 อ.เมืองฯ จ.พังงา