นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อหารือข้อราชการประกอบการตรวจราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดและมอบหมายภารกิจในกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาอค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 16:00 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามผลความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
6 20:00 - 00:00 ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูพิพัฒฯ์ประจิมเขต(นิคม ขุนตินธโร) อาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดประพาสประจิมเขต(ถ้ำพุงช้าง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง)