นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รัยเสด็จฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา