นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด/พิธีมอบรางวัลกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานในการต้อนรับคณะผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ บ.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชมรมบาบ๋าฝังทะเลอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา