นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง