นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินงานโรงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ ตำบลนบปริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลื่อกตั้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา