นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในศาลากลางจังหวัด และทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา