-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา