นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 นัดสัมภาษณ์เรื่องแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา