นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา