นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด ขอเข้าพบ ผวจ.พง.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 วิทยากรบรรยายการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา