นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณชายทะเลท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา