นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือกรณีร้องเรียนบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณชายทะเลท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม อบต.ท้ายเหมือง