-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า