นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒน์ธรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ร่วมงานบวช (โกนผมนาค) หลานน้องหญิง (สิงห์แดง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่บ้านน้ำใส โครงการฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ (ตรงวัดหลักแก่น)