-ว่าง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุม ปรึษาหารือการเตรียมการและการจัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา