นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมงานสัมมนาเจาะลึกแนวโน้มการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตปี 2018
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ Katathong Golf Resort & Spa อ.เมืองพังงา