นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:30 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหารกับคณะ ป.ป.ช.(ส่วนกลาง) (นายปรีชา เลิศกมลมาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ร้านอาหารจ่าจริญ ท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา