นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
2 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา