นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีถวายราชสัการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียด : --
สถานที่ : บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2 10:30 - 00:00 คุณวิวัฒน์ งานสถิล จังหวัดภูเก็ต ขอพบท่านรอง ผวจ.พง. เรื่องเรือยอร์ช
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ้เรื่องตรวจสุขภาพช้างประจำปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา