นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา