นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าพบเพื่อหารือฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
4 15:20 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต