นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนการบุกรุกถนนสาธารณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนซอยรวมพล หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต