นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 - ร่วมบันทึกเทปรายงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)