นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมประชุมวิชาการ"ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา"ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา