นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จ.พังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม กทจ. ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา) ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา