นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลแหล่งน้ำภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา