นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีมีการตัดถนนผ่านเข้าไปในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา