นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 บันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)
2 15:20 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT (เขารัง) จ.ภูเก็ต